Výsledok vyhľadávania | Knihovna Františka Kožíka http://tritius.ub.cz/search/rss?q=um%C4%9Bn%C3%AD&lang=SK Výsledok vyhľadávania Umění Cumming, Robert 070 Umění Sovětského svazu Umění 070 Umění čtyř světadílů 2. Z českých sbírek mimoevropského umění Umění 070 Výtvarné umění : výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika) Baleka, Jan, 1929- Dějiny českého výtvarného umění 1939 Vykutálené výtvarné umění Cox, Michael, 1949- 070 Moderní umění 1905-1945 Bernard, Edina 070 Nápadník do hodin výtvarné výchovy : nápadník pro ty, kdo skrze vlastní tvorbu chtějí pochopit, co nám sděluje tak zvané "abstraktní umění" Jašurková, Petra Sabat nucených prací ve věznici vůle : vlivy filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii Rakušanová, Marie, 1978- Současné české a slovenské umění Současné 070 Dějiny umění 5 Pijoan, José 070 Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění Blažíček, Oldřich J. 070 Dějiny umění 2 Pijoan, José 070 Cesty výtvarného umění Bauer, Alois 730 070 Dějiny umění. 12 Bydžovská, Lenka 070 Cesty křesťanského umění De Borchgrave, Helen 070 Dějiny umění 3 Pijoan, José 070 Japonská bojová umění budžucu Fojtík, Ivan, 1940- Dějiny umění 6 Pijoan, José 070 -ismy : jak chápat umění Little, Stephen