Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Jašurková, Petra


Citation: Jašurková, Petra: Nápadník do hodin výtvarné výchovy, 2015
Výtvarnice, věnuje se aplikaci současných trendů ve výtvarném umění do pedagogické praxe. Studovala na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.