Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jašurková, Petra


Citace: Jašurková, Petra: Nápadník do hodin výtvarné výchovy, 2015
Výtvarnice, věnuje se aplikaci současných trendů ve výtvarném umění do pedagogické praxe. Studovala na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.