Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Pokorná, Růžena


Citation: Mějte odvahu zvítězit
Překladatelka.