Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Cílek, Roman, 1937-

Relations: Pavlík, Vilém, 1937-
Relations: Roman, Zdeněk, 1937-

Citation: PNP-LA
Citation: Nava - redakce nakladatelství
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 9. 8. 2013
Narozen 4. 3. 1937 v Českých Budějovicích. Spisovatel a publicista, autor próz, reportáží, rozhlasových her a kriminálních příběhů.